De Speeltuin - Huisregels

Hieronder staat ons reglement en onze huisregels, leest u ze alstublieft aandachtig door.

 

 • Vereniging, bestuur, toezichthouders en andere vrijwilligers verbonden aan de speeltuin zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, beschadiging, vermissing, kapot gaan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Spelen in de speeltuin is altijd op eigen risico.
 • Kinderen onder de 7 jaar worden zonder begeleiding van een volwassene worden niet toegelaten.
 • Als lid, dient u het speeltuinpasje altijd bij u te hebben, ook als uw kind (ouder dan 7 jaar) alleen komt spelen.
 • Bent u geen lid van speeltuinvereniging Bijdorp? dat betaalt u € 1,00 per kind per bezoek.
 • Zelf meenemen van bier, wijn of alcoholische dranken is verboden.
 • Roken is verboden in het gebouw, de gehele speeltuin én rondom de entree aan de Krelagehove.
 • Huisdieren worden niet toegelaten, uitgezonderd hulphonden.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Alle bezoekers kunnen naar de toiletten die bij de speeltuin horen.
 • Als uw kinderen spelen met ijs, snoep etc. in de speeltuin let u er alstublieft op dat zij ook de papiertjes et cetera in de afvalbakken gooien.
 • Het toilet dient netjes en schoon achtergelaten te worden, meld u eventuele klachten bij de gastouder.
 • We komen in de speeltuin om te spelen, dus plagen, schelden en ruzie maken doen we niet.
 • Houdt u rekening met elkaar in de speeltuin, de speeltuin is van iedereen.
 • Samen spelen is samen delen.
 • Kinderen die herhaaldelijke waarschuwingen hebben gehad en de regels niet opvolgen, kunnen de toegang worden ontzegt door de gastouder.
 • Gastouders en andere vrijwilligers die verbonden zijn aan de speeltuin zijn te allen tijde bevoegd bezoekers tijdelijk te verwijderen wegens agressief, onzedelijk, luidruchtig of vernielzuchtig gedrag, evenals wegens ander gedrag die in strijd zijn met deze regels hier vermeld.
 • Gastouders zijn in het bezit van een VOG en hebben de gedragscode ondertekend (zie Integriteit).
 • Er is een externe vertrouwenspersoon aan de speeltuin verbonden (zie Integriteit).

 REGLEMENT