Veiligheid

Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van goedkeuring moeten zijn voorzien. De reikwijdte van het Warenwetbesluit is in de loop der jaren uitgebreid met watertoestellen. Alle speeltoestellen die zijn gebouwd na 26 maart 1997, worden gecertificeerd door een van de keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen.

Wij schaffen alleen nieuwe toestellen aan die voorzien zijn van een certficering. Daarnaast worden eens per 2 jaar de speeltoestellen gecontroleerd door een externe instantie.

Met deze maatregelen willen we de veiligheid van de kinderen waarborgen.

Toch kunnen er altijd ongelukken gebeuren. Het toezicht op de spelende kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers/begeleiders en niet die van de gastouders / speeltuinvereniging.

De taak van de gastouders is het openen en sluiten van de speeltuin en de verkoop van koffie, thee, limonade, ijs en snoep. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.

In de keuken van de speeltuin is een EHBO-kist aanwezig.

 

Aansluiting bij NUSO

De NUSO is de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, een vereniging, die in 1931 werd opgericht. De NUSO telt rond de 1.000 lidorganisaties en 78.000 geregistreerde jeugdleden verspreid over het gehele land. Lidorganisaties zijn met name speeltuinorganisaties (80%) zoals onze speeltuinvereniging.

NUSO maakt zich sterk voor meer en betere speelruimte voor kinderen. Deze speelruimte wordt veelal beheerd door vrijwilligers. NUSO ondersteunt en/of creëert ondersteuningsmogelijkheden voor deze vrijwilligers. Verder zijn renovatie van speelgelegenheden, zorg voor veiligheid en belangbehartiging bij overheden belangrijke werkzaamheden van NUSO.

Wij zijn lid van de NUSO en hebben ook onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij deze organisatie afgesloten. Daarnaast benaderen wij het NUSO voor advies over onderhoud, vervanging en aanschaf van speeltoestellen.