Disclaimer

Als u als ouder c.q. verzorger niet wil dat er foto’s van uw kind(eren) op de website worden geplaatst dan graag melden via info@bijdorp.org. Wij zullen de foto’s direct verwijderen. 
 
Het is niet toegestaan foto’s te kopiëren van onze website voor eigen gebruik. 
 
Het is niet toegestaan om foto’s van onze website op andere websites te plaatsen (omdat ouders van onze kinderen hiervoor geen toestemming hebben verleend).