Op woensdag 30 november is er een Algemene Leden Vergadering van
Speeltuinvereniging Bijdorp in de speeltuin aan de Krelagehove 2.
De inloop is vanaf 19.30 uur, we starten de vergadering om 20.00 uur.
Wij nodigen al onze leden uit om deze vergadering bij te wonen.
Er staan een aantal belangrijke punten op de agenda zoals:

  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Vacatures
  • Financiële verslaglegging 2020-2021
  • Lidmaatschapsgelden 2022
  • Verhuurvoorwaarden
  • Voorstel statutenwijziging
  • Plannen voor de toekomst

Al onze leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging via de e-mail.
Wij hopen u dan te ontmoeten !
Raymond en Wendy

Bijlagen:

Agenda ALV 30 november 2022.pdf
Voorstel statutenwijziging speeltuinvereniging Bijdorp ALV 30 november 2022.pdf
Notulen Algemene Ledenvergadering Speeltuinvereniging Bijdorp 30 november 2022