Eindejaar bijeenkomst vrijwilligers

Eindejaar bijeenkomst vrijwilligers

woensdag 29 november  De speeltuin piet heeft alle vrijwilligers van de speeltuin verrast met een mooi gedicht en een uitnodiging om woensdagavond 29 november naar de speeltuin te komen voor een lekker bakje koffie. Als bedankje voor hun enorme inzet van het...
Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

Datum: 22 november 2023 Notulen Algemene Ledenvergadering 22 November 2023 Aanwezigen: Wendy Lampo (voorzitter), Marco van Beek (penningmeester), Piet Reeuwijk (secretaris) Aanwezige leden: geen (zie presentielijst) 1 – Opening Voorzitter heet de aanwezigen...
Documenten algemene ledenvergadering 2023

Documenten algemene ledenvergadering 2023

Download hier de benodigde documenten voor de ALV op 22 november 2023 Agenda ALV 22 november 2023 Toelichting agendapunt notulen ALV 22 november 2023.docx Statutenwijziging Speeltuinvereniging Bijdorp geanonimiseerde versie_v2 pdf beschikking Rb DH 12 mei 2023 Notulen...