Verslag en notulen ALV 30 november 2022

Verslag en notulen ALV 30 november 2022

Algemene Ledenvergadering in het kort: Bijdorp sluit af met een positief saldo ! De teller van het aantal leden (gezinnen) staat op 350 ! 2022 was een fantastisch jaar met veel activiteiten! We zijn gestart met de “buurtkamer Bijdorp” waar we iedere woensdagochtend...
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 30 november is er een Algemene Leden Vergadering van Speeltuinvereniging Bijdorp in de speeltuin aan de Krelagehove 2. De inloop is vanaf 19.30 uur, we starten de vergadering om 20.00 uur. Wij nodigen al onze leden uit om deze vergadering bij te wonen. Er...