Algemene Ledenvergadering in het kort:

Bijdorp sluit af met een positief saldo !

De teller van het aantal leden (gezinnen) staat op 350 !
2022 was een fantastisch jaar met veel activiteiten!
We zijn gestart met de “buurtkamer Bijdorp” waar we iedere woensdagochtend een lekker kopje koffie drinken met de buren. Feestelijk opening van het seizoen met twee nieuwe trampolines, veel vakantiepret , workshop Ades Musica, kinderdisco.

2022 was een ook succesvol jaar !

Nieuwe zonnepanelen dankzij Rabobank actie “verduurzamen maatschappelijke gebouwen”, een mooie opbrengst Rabo club Support en Grote Clubactie. En……bij de top 3 van de winnaars van de Vrijwilligersprijs gemeente Teylingen. Het is nog even spannend want we horen 7 december waar we zijn geëindigd. Maar we voelen ons nu al winnaar !

Raymond Reiman gaat per 1 december i.v.m. verhuizing na 4 jaar stoppen als penningmeester. Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer en willen hem graag bedanken voor al zijn inzet om de speeltuin te laten voortbestaan.
Gelukkig kunnen wij twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Marco van Beek en Piet Reeuwijk! Wij wensen Marco en Piet heel veel plezier toe bij deze prachtige speeltuin. Het bestuur heeft besloten het lidmaatschap en de huur voor onze leden (gezinnen) van de speeltuin in 2023 NIET te verhogen. Uiteraard zijn de kosten bij ons, zoals bij iedereen, ook gestegen. We willen echter een laagdrempelige speeltuin zijn en blijven en dus voor iedereen betaalbaar!
Wel is er een aanpassing in de verhuurvoorwaarden: verandering van de bloktijden en de voorwaarde van lidmaatschap bij het huren van de speeltuin. Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina “verhuur” op deze website.

Helaas is, omdat er te weinig leden op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren het niet gelukt om onze leden te laten stemmen en goedkeuring te geven op het wijzigingsvoorstel van de statuten. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de notulen op deze website onder het kopje “nieuws”.

Wat gaat 2023 ons brengen ?

In mei starten we in ieder geval met de renovatie van het speeltuingebouw ! En we hebben nog meer mooie plannen, maar dat houden we nog even geheim. En natuurlijk gaan we door met het bedenken en organiseren van activiteiten en kunnen we niet wachten om op zaterdag 8 april 2023 weer open te gaan.