Al onze leden hebben op 11 juni een uitnodiging via de mail ontvangen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 23 juni vanaf 19.30 uur (start 20.00 uur). Kunnen jullie ons uiterlijk zondag 20 juni via de link in de mail of je wel of niet aanwezig kunt zijn?

Wij vertellen jullie graag kort en bondig hoe de vereniging er voor staat op het gebied van financiën, ledenaantallen en activiteiten. We blikken terug op het jaar 2020 en kijken kort samen vooruit naar de plannen voor 2021. Dat doen we middels het jaarverslag dat binnenkort ook op onze website te vinden zal zijn.

Ook zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor ons bestuur. Wij zoeken een secretaris en een algemeen bestuurslid. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze vacatures op deze website.