Wij zijn blij verrast met een mooie donatie uit het Rabo Impactfonds van € 750,-. Namens de speeltuinvereniging Bijdorp hadden wij een aanvraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor de duurzame LED verlichting voor het speeltuingebouw.

Het bestuur en de leden zijn enorm blij met deze donatie. Dit project sluit mooi aan bij het thema Duurzaam Wonen. Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij een van de thema’s.

Meer informatie vind je op hun website: Link