Wilt u lid worden van onze speeltuinvereniging?

LID WORDEN

Wilt u lid worden van onze leuke speeltuinvereniging? U bent van harte welkom!

Voor slechts € 17,50 voor het seizoen 2020/2021 is het hele gezin lid en zijn de kinderen welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten. Leden of mensen die lid worden en woonachtig zijn in de Gemeente Teylingen kunnen exclusief onze speeltuin huren (eventueel met gebouw). 

Om lid te worden hoeft u alleen maar onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. 

U ontvangt via de email een bericht dat u lid bent geworden.

Lid worden

Ondergetekende:

Bankgegevens:

Incassant

Verenigingsnaam: SVBijdorp
Straat: Krelagehove 2
Postcode en Plaats: 2172 VE SASSENHEIM


Terugboeken

Indien u niet akkoord gaat met een uit hoofde van deze machtiging verrichte afschrijving dan kunt u binnen 56 werkdagen na debiteren aan uw bank opdracht geven tot terugboeking. Onder werkdag wordt verstaan elke dag waarop het kantoor van De Nederlandse Bank is geopend voor werkzaamheden m.b.t. de in zijn administratie gehouden rekeningen.
Intrekken incassomachtiging: de verstrekte machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken. Hiervoor kunt u zich wenden tot de incassant.            

Bestuur SVBijdorp