Het zijn andere tijden en iedereen heeft op de één of andere manier te maken met Covid-19 ofwel het Coronavirus. Uiteraard houden wij als bestuur de ontwikkelingen maar ook de maatregelen goed in de gaten en informeren u via de site en middels het informatiebord in de speeltuin. Vanaf 20 september 2020 geldt, naast de landelijke maatregelen, de 12e Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Hollands Midden. De maatregelen welke op speeltuin Bijdorp van toepassing zijn hebben we kort samengevat:
 
– Heeft u klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid ? Blijft u dan thuis alsmede uw kinderen, ook al hebben zij geen klachten. 
– We houden 1,5 meter afstand van elkaar wanneer men geen gezamenlijke huishouding voert. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar echter dienen zij wel 1,5 meter afstand tot volwassenen     te houden. De kinderen kunnen dus onbezorgd met elkaar blijven spelen. Deze maatregel geldt ook niet voor mensen die een hulpbehoevende helpen.
– Bij binnenkomst in de speeltuin dient u uw handen te desinfecteren. Desinfectie staat op de tafel buiten bij de entree. Dit geldt ook voor alle kinderen.
– De regel met betrekking tot maximaal 50 personen geldt niet voor speeltuin Bijdorp, uitoefenen van het verenigingsrecht is namelijk uitgezonderd. Echter wanneer blijkt dat anderhalve meter     tussen volwassenen niet meer gewaarborgd kan worden zal de toezichthouder maatregelen treffen.